| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Etusivu

Page history last edited by lfranzon 6 months, 1 week ago

Tervetuloa HYKin fuksiwikiin!

Wikistä löydät kaiken oleellisen kemian laitoksesta ja siellä opiskelemisesta.

Artikkeleita pääset selaamaan helpoiten klikkailemalla sinisiä linkkejä ja tämän linkin kautta.

 

HUOM! Fuksiwikin päivitys on vielä osittain kesken, joten otathan tämän huomioon selaillessasi. Hiljattain päivitetyt artikkelit on merkitty *-merkillä.

 

Opinnot
 
Opiskelu
Perusopinnot
Muita opintoja Tiedekunnat ja laitokset*
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset *
Kemian orientoivat opinnot* Chemicum *
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino*
Matematiikkaa kemisteille * Tärkeimmät henkilöt*
Epäorgaaninen kemia * Opiskelijan digitaidot: orientaatio *
Kirjasto*
Orgaaninen kemia I *
Kemian tietolähteet
Käyttöluvat*
Turvallinen työskentely laboratoriossa Akateemisen kirjoittamisen perusteet* 24h -avain *
Kemian perustyöt
Kemian historia Opintojen hyväksilukeminen*
 
  Kaksikielinen tutkinto 
     
Aineopinnot
Opettajaopinnot ja johdantokurssit
Tuki ja hyvinvointi
Epäorgaanisen kemian työt *
Johdatus kemian opetukseen Tuutorit  
Biologinen kemia *

Tutkimuksellinen kemian opetus I

Kumpulan kartano 
Orgaanisen kemian työt *
Kemia elinympäristössä Kela
Orgaaninen kemia II *
Kemian opetuksen keskeiset alueet I
Opintoneuvonta 
Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen *

 

YTHS
Termodynamiikka ja dynamiikka *
Johdatus ympäristökemiaan
Nyyti
Molekyylien rakenne ja spektroskopia *
Johdatus laskennalliseen kemiaan Unisport
Fysikaalisen kemian työt (osa 1) *
Instrumenttianalytiikka Opiskelijakortti
Fysikaalisen kemian työt (osa 2) *
Polymeerikemia Matkakortti 
Tutkimusharjoittelu *
Radiokemia Ohjeellinen ajoitusmalli

Liuoskemia *

 

 

Basics of Atmospheric Chemistry *  
     
Ruotsinkieliset kurssit
Molekylers struktur och spektroskopi *    
     

Opiskelijaelämä  

  

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Sitsit HYY
Kumpulan ainejärjestöt Akateemiset juhlat Poliittiset järjestöt
Opsos Klusteri Osakunnat
Kimble Ylioppilastalot Harrastejärjestöt  

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.